.::*"WELCOME TO MY BLOG, SORRY MY BLOG IF LESS WELL, NEVER BORED TO VISIT MY BLOG AND THANKS FOR VISITING"*::.

Senin, 13 Agustus 2012

Bahasa Jawa Arane (Tembung Macapat)

Bahasa Jawa Arane (Tembung Macapat)

Tembung Macapat iku tembung kangge nggawe nembang lan ngangge lagu kangge Bahasa Jawa. Tembung Macapat wis di rembug genep ana ing ngarep. Ing kalodhangan iku para siswa bakal kaajak bebarengan njingglengi tembung Macapat kang ginebeng. Sawise ngerti apa maknane Tembung banjur para Siswa kagladhing nanggapi lan kang ora kena tininggalake, para siswa kaajab bisa mangerteni apa wataking tembung Macapat. Tembung Macapat sing Sanget kula aturake yaiku wonten 2 Yaiku Tembung Mijil, lan Tembung Gambuh.


(Tembung Mijil)
Poma Kaki padha dipuneling
Ingpitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarwa wasis….
Samubarangipun…


Lan denedya prawira ing Batin….
Nanging aja katon
Sasabana yen durung mangsane…
Kekendelan aja wani mingkis…
Weweka ing ati densamar densemu..


Lan densamu manteb marang beak..
Lan tak wakas ingong..
Aja kurang iya panrimane.
Yen wis tintiah maring Hyang Wick…
Ing badan punike wus pepanonipun..

(Tegese tembung Mijil yaiku wong lanang kudu nduweni sikap sabar lan pinter kangge samubarangipun. Menawi wong lanang kudu bisa nduweni sikap teges lan nduweni prinsip lan tanggung jawab.)(Tembung Gambuh)
Mangkene Patrapipun
Wiwit Anem amandengan laku…
Nengurangi pangan turu Sawetawis…
Amemekak hawa nepsu…
Dhasarana Andhap asor…


Wong amarsudi kawruh…
Tetirona ing rih kang rahayu..
Aja kesed sungkana sabarang kardi..
Sakardare angengimpun..
Nimpeni kagunaning wong.


Lamun wus sarwa putus…
Kapinteran sinimpen ung pungkur…
Bodhanira katolina ing ngarsa yekti…
Gampang traping tindak tunduk..
Amawas pambekaning wong…


(Tegese Tembung Gambuh yaiku wong kang urip iku kudu bisa nduweni rasa prihatin lan nduweni roso nenahan hawa nepsu lan wong kudu eling kangge ngowahi uripane iku sing kula aturake dening Tembung Macapat.)

Mugi – Mugi sing kula aturaken dening Tembung Macapat kudu bisa di gatekake dening kangge Kutha Semarang lan sekitare.

4 komentar:

 1. matur suwun kangge pangartekane tembang macapat ,
  sukses.....................

  BalasHapus
 2. golekana sing klebu tembung macapat!

  BalasHapus
 3. golekana sing klebu tembung macapat!

  BalasHapus